SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Mr Thành
Giám Đốc
091 805 0920 - 091 315 6636

Mss Loan
Phó Giám Đốc - 0915202779

GIA CÔNG CHẾ TẠO SẢN PHẨM CƠ KHÍ

cánh quạt D1500
cánh quạt D1500
trục vis tải
trục vis tải
động cơ
động cơ
vis tải
vis tải
vỏ quạt
vỏ quạt
lắp dựng nhà xưỡng
lắp dựng nhà xưỡng